Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora IRADIA COMPANY d.o.o Laktaši, – farma za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja, općina Gračanica

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora IRADIA COMPANY d.o.o Laktaši, – farma za  uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja, općina Gračanica

Pon, 20. Jan. 2020.


Ponedjeljak, 20.01.2020.

Investitorza IRADIA COMPANY d.o.o Laktaši, Branka Ćopića 2, 78 250 Laktaši dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o utjecaju na okoliš za farmu za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja.

Studiju o uticaju na okoliš je izradila konzultantska kuća INPROZ d.o.o., Tuzla.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora IRADIA COMPANY d.o.o Laktaši - farma za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja općina Gračanica, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

Javna rasprava će se održati u prostoru MZ Pribava, Pribava bb, općina Gračanica , dana 06.02. 2020. sa početkom u 12.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H. Čemerlića br 2, 71.000 Sarajevo

Studija o utjecaju na okoliš - farma za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja