Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora JP KOMUNALAC d.d. Kladanj, – Deponija komunalnog otpada STANOVi na lokalitetu Gojsilovići, općina Kladanj

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora JP KOMUNALAC d.d. Kladanj, – Deponija komunalnog otpada STANOVi na lokalitetu Gojsilovići, općina Kladanj

Uto, 11. Feb. 2020.


Utorak, 11.02.2020.

Operater JP KOMUNALAC d.d. Kladanj, Jaz broj 10, 75.280 Kladanj, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole –Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za – Deponija komunalnog otpada STANOVI na lokalitetu Gojsilovići općina KLADANJ.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska firma „Rudarski institut “ d.o.o. Tuzla.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera JP Komunalac d.d. Kladanj,Jaz broj 10 75.280 Kladanj, - Deponija komunalnog otpada Stanovi na lokalitetu Gojsilovići, općina Kladanj je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat– kancelarija 308.

Javna rasprava će se održati, 03.03.2020. godine sa početkom u 11.00 sati u Kladnju, Sala općinskog vijeća, (zgrada MUP-a treći sprat)

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole- Studije o procjeni utjecaja na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o procjeni utjecaja na okoliš - NETEHNIČKI REZIME