Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora za ZANNI BH d.o.o. Lukavac, – Projekat uspostavljanja i stavljanja uređaja za termalni tretman otpada na lokalitetu općine Bosanski Petrovac

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora za ZANNI BH d.o.o. Lukavac, – Projekat uspostavljanja i stavljanja  uređaja za termalni tretman otpada na lokalitetu općine Bosanski Petrovac

Sri, 19. Feb. 2020.


Srijeda, 19.02.2020.

Investitor ZANNI BH, Ul. 9.maja bb, 75.300 Lukavac dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za projekat uspostavljanje i stavljanje uređaja za termalni tretman otpada na lokalitetu općine Bosanski Petrovac.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska firma „Enova“ iz Sarajeva.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za investitora ZANNI BH, Ul 9.maja bb, 75.300 Lukavac, projekat uspostavljanja i stavljanja uređaja za termalni tretman otpada na lokalitetu općine Bosanski Petrovac, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat– kancelarija 308.

Javna rasprava će se održati, 10.3.2020. godine sa početkom u 11.00 sati u Bosanskom Petrovcu u prostorijama općine, Sala općinskog vijeća, Bosanska 110, 77 250 Bosanski Petrovac.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića br. 2
71000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš