Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za KJKP POKOP d.o.o. SARAJEVO - Projekat izgradnje objekta krematorija i komemorativnog centra na lokalitetu Vlakovo, općina Ilidža

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za KJKP POKOP d.o.o. SARAJEVO  - Projekat   izgradnje objekta krematorija i komemorativnog centra na lokalitetu Vlakovo,  općina Ilidža

Pet, 15. Maj. 2020.


Petak, 15.05.2020.

Investitor KJKP POKOP d.o.o. SARAJEVO- Mula Mustafe Bašeskije 38,  71 000 Sarajevo, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole – Studiju o utjecaju na okoliš Projekat - izgradnje krematorija i komemorativnog centra na lokalitetu Vlakovo , općina Ilidža.

Obrađivač Studije o utjecaju na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole je – INPROZ - Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za investitora KJKP POKOP d.o.o. SARAJEVO za - Projekat izgradnje objekta krematorija i komemorativnog centra na lokalitetu Vlakovo, općina Ilidža je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat – ured 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole/ Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Javna rasprava će se održati u prostoru mjesne zajednice Blažuj, ul. Vlakovo 102 B, dana 01.06.2020. godine sa početkom u 12,00 sati.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma- Sektor za okolišne dozvole
Hamdije Čemerlića br 2
71000 Sarajevo

Studija o utjecaju na okoliš za KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo- Netehnički rezime