Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za operatera JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ZENICA d.o.o. , za projekat Zatvaranja jame "Stranjani" na lokalitetu općine Zenica

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za operatera  JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ZENICA d.o.o. , za projekat Zatvaranja jame

Pet, 06. Mar. 2020.


Petak, 06.03.2020. Ponedjeljak, 16.03.2020. JAVNA RASPRAVA SE ODLAŽE ZBOG SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM I NAKNADNO ĆE SE ODREDITI NOVI DATUM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE KADA SE STEKNU UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE !

Ponedjeljak, 16.03.2020.
JAVNA RASPRAVA SE ODLAŽE ZBOG SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM I NAKNADNO ĆE SE ODREDITI NOVI DATUM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE KADA SE STEKNU UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE !

 

Operater Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ZENICA d.o.o. Zenica. Stjepana Radića 2., 72 000 Zenica dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole – Studiju utjecaja na okoliš za zatvaranje jame „Stranjani“, lokalitet općine Zenica.

Obrađivač zahtjeva - Studije utjecaja na okoliš za izdavanje okolišne dozvole za zatvaranje jame „Stranjani“ je Rudarski institut d.d. Tuzla.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole – Studije utjecaja na okoliš za operatera Zavisno društvo RMU ZENICA d.o.o. Zenica, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijali sa Prilozima mogu se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat - kancelarija 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje/obnovu okolinske dozvole - 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Javna rasprava će se održati u Prostoru RMU Zenica - sala za sastanke, Stjepana Radića 2 u Zenici dana 24.03.2020. godine sa početkom u 12.00 sati

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71 000 SARAJEVO

SUO – zatvaranje jame „Stranjani“ - netehnički rezime