JAVNA RASPRAVA za BINGO d.o.o. TUZLA, – Izgradnja Inkubatorske stanice za proizvodnju jednodnevnih pilića kapaciteta 10 miliona jajnih mjesta na lokalitetu MZ Tojšići, općina Kalesija

JAVNA RASPRAVA za BINGO d.o.o. TUZLA, – Izgradnja Inkubatorske stanice za proizvodnju jednodnevnih pilića kapaciteta 10 miliona jajnih mjesta na lokalitetu MZ Tojšići, općina  Kalesija

Pet, 29. Nov. 2019.


Petak, 29.11.2019.

Investitor Bingo d.o.o Tuzla, Bosanska poljana bb, 75.000 Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o utjecaja na okoliš za izgradnju Inkubatorske stanice za proizvodnju jednodnevnih pilića kapaciteta 10 miliona jajnih mjesta

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je Rudarski institut d.d. Tuzla.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Bingo d.o.o. Tuzla, izgradnja Inkubatorske stanice za proizvodnju jednodnevnih pilića kapaciteta 10 miliona jajnih mjesta, općina Kalesija, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

Javna rasprava će se održati u sali općine Kalesija, Patriotske lige bb, Kalesija, dana 17.12.2019. godine sa početkom u 13.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H.Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

 

Studija o utjecaju na okoliš (NETEHNIČKI REZIME) - Izgradnja Inkubatorske stanice za proizvodnju jednodnevnih pilića