JAVNA RASPRAVA za JP Aerodrom Bihać, d.o.o Bihać – Projekat izgradnje aerodroma Bihać na lokalitetu općine Bihać

JAVNA RASPRAVA za JP Aerodrom Bihać, d.o.o Bihać – Projekat izgradnje aerodroma Bihać na lokalitetu općine Bihać

Pet, 06. Sep. 2019.


Petak, 06.09.2019.

Investitor JP Aerodrom Bihać, d.o.o Bihać dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - dostavljena je Studija o Procjeni utjecaja na okoliš – za projekat izgradnje Aerodroma Bihać, na lokalitetu općine Bihać.

Obrađivač Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o Procjeni uticaju na okoliš je CETEOR d.o.o. Sarajevo.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Aerodrom Bihać, d.o.o Bihać, Projekat izgradnje Aerodroma Bihać, na lokalitetu općine Bihać., je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

Javna rasprava odžaće se 26.09.2019. godine u 13,00 sati u prostoru Vijećnice grada Bihaća, Bosanska 4, 77 000 Bihać.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića br.2, 71.000 Sarajevo

Studija o Procjeni utjecaju na okoliš - Projekat izgradnje Aerodroma Bihać