Javni uvid „KOVGRAD“ d.o.o. Gradačac, Sarajevska bb, 76 250 GRADAČAC za izdavanje okolinske dozvole, za pogon kovačnice na lokaciji općine Gradačac,

Javni uvid „KOVGRAD“ d.o.o. Gradačac,  Sarajevska bb, 76 250 GRADAČAC za izdavanje okolinske  dozvole, za pogon kovačnice  na lokaciji općine Gradačac,

Pon, 17. Jun. 2019.


Ponedjeljak, 17.06.2019. godine

„KOVGRAD“ d.o.o. Gradačac, Sarajevska bb, 76 250 GRADAČAC, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

za pogon kovačnice - proizvodnju i preradu metala na lokaciji općine Gradačac,

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole - je „INPROZ“ - Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla..


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za privredno društvo „KOVGRAD“ d.o.o. Gradačac je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat - soba 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H.Čemerlića 2
71 000 SARAJEVO

Zahtjev za izdavanje OD