JAVNI UVID u primjedbe i sugestije zainteresirane javnosti i nevladinih organizacija sa održane Javne rasprave za sanaciju i zatvaranje deponije šljake Plane I i Divkovići I i II

JAVNI UVID u primjedbe i sugestije zainteresirane javnosti i nevladinih organizacija sa održane Javne rasprave za sanaciju i zatvaranje deponije šljake Plane I i Divkovići I i II

Čet, 12. Sep. 2019.


Četvrtak, 12.09.2019.

Dana 05.09.2019. održana je javna rasprava  o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za zatvaranje i sanaciju deponije šljake Plane I i Divkovići I i II

Od strane učesnika javne rasprave, zainteresirane javnosti, lokalne zajednice i nevladinih organizacija je traženo da zapisnik sa javne rasprave, kao i primjedbe i sugestije budu dostupni javnosti putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma:

Zapisnik sa javne rasprave i lista učesnika

Primjedbe na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš

Primjedbe na plan rehabilitacije