Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora "M.Z. COMAPNY"d.o.o. Mostar za aktivnost prikupljanja i mehaničkog tretmana sekundarnih sirovina u krugu gospodarskog društva "HERCEGOVINA AUTO"d.d. Mostar,

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora

Uto, 25. Feb. 2020.


Utorak, 25.02.2020.

Javni uvid u Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole pogona i postrojenja za aktivnost za aktivnost prikupljanja i mehaničkog tretmana sekundarnih sirovina u krugu gospodarskog društva "HERCEGOVINA AUTO"d.d. Mostar, na adresi Bišća Polja bb, Mostar.

Investitor "M.Z. COMAPNY"d.o.o. Mostar dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanja okolišne dozvole za aktivnost prikupljanja i mehaničkog tretmana sekundarnih sirovina u krugu gospodarskog društva "HERCEGOVINA AUTO"d.d. Mostar, na adresi Bišća Polja bb, Mostar.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole