Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za investitora "DOLOMIT " d.o.o. Kupres za eksploataciju dolomita na eksploatacijskom polju “Grguljača” u općini Kupres

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole  za investitora

Pet, 11. Sep. 2020.


Petak, 11.09.2020.

Javni uvid u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, nakon isteka roka rješenja od 5 godina, za pogone i postrojenja za eksploataciju dolomita na eksploatacijskom polju “Grguljača” u općini Kupres.

Investitor "DOLOMIT" d.o.o. Kupres dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja za eksploataciju dolomita na eksploatacijskom polju “Grguljača” u općini Kupres.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole