Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo

Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo

Sri, 27. Mar. 2019.


Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo – dodavanje nove parcele za odlaganje na lokaciji „Gradina“ općina Olovo.

Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo

UCESCE JAVNOSTI SUO Deponija Olovo dopuna.pdf