JAVNI UVID - Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za JP DEPONIJA d.o.o., Mostar

JAVNI UVID - Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za JP DEPONIJA d.o.o., Mostar

Sri, 04. Sep. 2019.


Srijeda, 04.09.2019.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaprimilo Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole JP Deponija d.o.o. Mostar pod dana 13.05.2019. godine za deponiranje krutog komunalnog otpada na lokaciji Vrapčići bb, Mostar.

U postupku uključivanja javnosti, predmet se stavlja na javni uvid u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03 i 38/09) radi davanja primjedbi i sugestija.

Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo.

 

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole