Javni uvid Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole privrednog društva GIKIL d.o.o., Lukavac

Javni uvid Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole privrednog društva GIKIL d.o.o., Lukavac

Sri, 03. Jul. 2019.


Srijeda, 03.07.2019.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaprimilo Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac pod brojem br. UPI 05/2-23-11-207/18 dana 02.10.2018. godine za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u ul. Željeznička br. 1, općina Lukavac.

Postupak je bio prekinut dva puta zbog proceduralnih pitanja.

S obzirom da su se stekli uvjeti za nastavak upravnog postupka ocjene zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole dana 17.5.2019. godine, predmet se stavlja na javni uvid javnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03 i 38/09) (po drugi put) radi davanja primjedbi i sugestija.

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva. Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Prijedlog mjera i aktivnosti za sprječavanje i/ili smanjenje emisija iz postrojenja u okoliš