Javni uvid Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole investitoru „AIDA COMMERCE“ d.o.o., Sarajevo za upravljanje otpadnim materijalima

Javni uvid Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole investitoru „AIDA COMMERCE“ d.o.o., Sarajevo za upravljanje otpadnim materijalima

Pet, 28. Jun. 2019.


Petak, 28.06.2019. godine

Investitor „AIDA COMMERCE“ d.o.o., Sarajevo dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za upravljanje otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada/reciklaža nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na lokaciji KRIVOGLAVCI – Općina Vogošća.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je investitor „AIDA COMMERCE“ d.o.o., Sarajevo.


U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za upravljanje otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada/reciklaža nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije čemerlića br 2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole