Projekat izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice SJEVERNI ULAZ U MOSTAR

Projekat izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice SJEVERNI ULAZ U MOSTAR

Uto, 28. Apr. 2020.


Javni uvid - Projekat izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice - SJEVERNI ULAZ U MOSTAR

Dana 27. 04. 2020. godine investitorJP CESTE FBIH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju raskrsnice - SJEVERNI ULAZ U MOSTAR. Zahtjev je pripremljen u skladu sa čl. 18. (54 a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09).

Primjedbe, sugestije i mišljenja na predmetnu dokumentaciju zainteresirana javnost i NVO može dostaviti na adresu Federalnog ministartva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole