Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH

U skladu sa članom 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/12) te člana 81. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 71/14), Federalno ministarstvo okoliša i turizma upućuje Javni poziv zainteresiranoj javnosti: građanima, organizacijama civilnog društva (sindikatima, udruženjima poslodavaca, neformalnim građanskim grupama ili inicijativama, udruženjima, fondacijama, privatnim ustanovama), predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, koja obavljaju javnu službu ili na koja mogu uticati pravni propisi i drugi akti koji se donose, odnosno koja će biti uključena u njegovo provođenje, da se uključe u postupak konsultacija o nacrtu Zakona o ugostiteljstvu.


NACRT_ZoU_BJ

NACRT_ZoU_HJ

NACRT_ZoU_SJ

OBRAZAC_ZA_DAVANJE_KOMENTARA

Operativna_pitanja_SZO_smještajni kapaciteti