jezici bh naroda
engleski jezik
  Naslovnica  |  O nama  |  Linkovi  |  Impressum  |  Kontakt

O Federalnom ministarstvu turizma i okoliša FBiH

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, formirano je Federalno ministarstvo okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/06).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelovitog gospodarskog sustava i druge poslove utvrđene zakonom.

Adresa:Marka Marulića broj 2, 71 000 Sarajevo; e-mail:fmoit@fmoit.gov.ba; telefon 00 387 33 726 700; telefax 00 387 33 726 747; web: fmoit.gov.ba;

 

Unutarnje ustrojstvo Federalnog ministarstva okoliša i turizma:

· Sektor okoliša

· Sektor za okolinske dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije

· Sektor turizma i ugostiteljstva

· Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i strateških projekata

· Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije

 

Organizacijska struktura:

Ministrica:
Dr. Edita Đapo

Marka Marulića 2
Telefon: +387 33  726 700
Fax: +387 33 726 747

Šef Ureda:
Tomislav Lukić

Telefon: +387 33 726 703
Fax: +387 33 726 747

tomislav.lukic@fmoit.gov.ba

Tajnik Ministarstva:

Telefon: +387 33 726 702

Pomoćnik ministrice u Sektoru za okoliš:
Dr. Mehmed Cero

Telefon: +387 33 726 717
 mehmed.cero@fmoit.gov.ba

Pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije

Stjepan Matić

Telefon: +387 33 726 712

email: stjepan.matic@fmoit.gov.ba
 

Pomoćnik ministrice u Sektoru za upravljanje otpadom, realizaciju planova i strateških projekata:

Mirsad Ibrović, dipl.ing
Telefon: +387 33 726 734,

email: mirsad.ibrovic@fmoit.gov.ba
 

Pomoćnik ministrice u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo:
Telefon: +387 33 726 725;
Farida Cikotić

email: farida.cikotic@fmoit.gov.ba

Pomoćnik ministrice za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije:
Telefon:+387 33 726 735
 

Savjetnik ministrice za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije
Dr. Vinko Jakić

Telefon: +387 33 726 702
 

Savjetnik ministrice za okoliš

 

email: 

Telefon: +387 33 726 706; fax: ++387 33 726 710
 

Savjetnik ministrice za turizam i ugostiteljstvo

 

email

Telefon: +387 33 726 707; fax: ++387 33 726 710
 

 

 

 

 

 

 

Priložene datoteke

 strelica  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma

O nama