Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sitnog inventara za 2019.godinu

Sri, 06. Mar. 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sitnog inventara za 2019.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sitnog inventara za 2019.(1).pdf