Registri i statistički podaci o prijavljenim incidentnim situacijama

Prijavljene informacije o akcidentnim slučajevima  u 2020. godini od strane operatera koji posjeduju okolišne dozvole :

JANUAR 2020:

1.  07.01.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika ArcelorMittal Zenica

2. 14.01.2020. KJKP "RAD" d.o.o. - Obavještenje o privremenon prestanku rada i vršenju monitoringa

3. 10.01.2020. JP ELP BIH d.d. Sarajevo, TE Tuzla - Obavjest o planiranom izmještanju mjerne opreme na ispustu E1

4. 30.01.2020. SISECAM SODA LIKAVAC d.o.o. - Obavješenje o očekivanoj povišenoj emisija čvrstih čestica u zrak

FEBRUAR 2020:

5. 03.02.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

6. 06.02.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

7. 17.02.2020. ArcelorMittal - Informacija o emisiji sirovog koksnog plina

8. 20.02 2020. ArcelorMittal - Informacija o emisiji prašine na Aglomeraciji

MART 2020:

9.  05.03.2020. JP ELP BiH dd. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o softverskoj greški u mjerenju CO2

10. 05.03.2020. ArcelorMittal - Informacija o emisiji sirovog koksnog plina

11. 09.03.2020. Arcelor mittal - Informacija o emisiji sirovog koksnog plina

APRIL 2020:

12. 01.04.2020. SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. - Obavještenje o očekivanoj povišenoj emisiji čvrstih čestica

13. 01.04.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

14. 06.04.2020. SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. - Obavještenje o očekivanoj povišenoj emisiji čvrstih čestica

MAJ 2020:

15. 28.05.2020. JP ELP BiH -TE Tuzla - Obavijest o otuđenju opreme mjerne stanice na ispustu E1 sa odlagališta Divkovići

JUNI 2020:

16. 03.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

17. 05.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

18. 18.06.2020. JP ELP BiH dd. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest 1 o ambijentalnoj buci i pojavi dima Obavijest strana 2

19. 22.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

20. 25.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

21. 26.06.2020. JP ELP BiH dd. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest  o ambijentalnoj buci

22. 30.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povišenim emisijama u zrak iz pogona Koksara

JULI 2020:

23. 01.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o ambijentalnoj buci

24. 03.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o ambijentalnoj buci

25. 10.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o ispuštanju tehnološke otpadne vode na ispustu E3 

26. 13.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o prekidu rada Automatskog monitoringa emisija u zrak

27. 14.07.2020. ArcelorMittal - Informacija o povišenim emisijama u zrak iz pogona Koksara

28. 16.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o poremećaju u tehnološkom procesu

AUGUST 2020:

29. Najava aktivnosti u vezi sa remontom Hibridnog filter na Sinter-mašini br. 5

30. 04.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

31. 06.08. 2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o narušavanju ambijentalne buke

32. 06.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povišenim emisijama u zrak iz pogona Čeličana

33. 12.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o prekidu rada Automatskog monitoringa emisija zagađujućih materija u zrak  Strana 1   - Strana 2

34. 14.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o narušavanju ambijentalne buke

35. 17.08.2020. JP Vodovod i kanalizacija, Živinice - Obaviještenje o kvaru na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

36. 17.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o narušavanju ambijentalne buke

37. 19.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o pokretanju proizvodnje u Energetici i Aglomeraciji nakon godišnjeg remonta

38. 20.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o pokretanju proizvodnje na Visokoj peći nakon godišnjeg remonta i pokretanju sinter mašine

39. 20.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o uspostavljanju rada Automatskog monitoringa emisija zagađujućih materija u zrak