Registri i statistički podaci o prijavljenim incidentnim situacijama

Prijavljene informacije o akcidentnim slučajevima  u 2020. godini od strane operatera koji posjeduju okolišne dozvole :

JANUAR 2020:

1.  07.01.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika ArcelorMittal Zenica

2. 14.01.2020. KJKP "RAD" d.o.o. - Obavještenje o privremenon prestanku rada i vršenju monitoringa

3. 10.01.2020. JP ELP BIH d.d. Sarajevo, TE Tuzla - Obavjest o planiranom izmještanju mjerne opreme na ispustu E1

4. 30.01.2020. SISECAM SODA LIKAVAC d.o.o. - Obavješenje o očekivanoj povišenoj emisija čvrstih čestica u zrak

FEBRUAR 2020:

5. 03.02.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

6. 06.02.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

7. 17.02.2020. ArcelorMittal - Informacija o emisiji sirovog koksnog plina

8. 20.02 2020. ArcelorMittal - Informacija o emisiji prašine na Aglomeraciji

MART 2020:

9.  05.03.2020. JP ELP BiH dd. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o softverskoj greški u mjerenju CO2

10. 05.03.2020. ArcelorMittal - Informacija o emisiji sirovog koksnog plina

11. 09.03.2020. Arcelor mittal - Informacija o emisiji sirovog koksnog plina

APRIL 2020:

12. 01.04.2020. SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. - Obavještenje o očekivanoj povišenoj emisiji čvrstih čestica

13. 01.04.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

14. 06.04.2020. SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. - Obavještenje o očekivanoj povišenoj emisiji čvrstih čestica

MAJ 2020:

15. 28.05.2020. JP ELP BiH -TE Tuzla - Obavijest o otuđenju opreme mjerne stanice na ispustu E1 sa odlagališta Divkovići

JUNI 2020:

16. 03.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

17. 05.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

18. 18.06.2020. JP ELP BiH dd. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest 1 o ambijentalnoj buci i pojavi dima Obavijest strana 2

19. 22.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

20. 25.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

21. 26.06.2020. JP ELP BiH dd. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest  o ambijentalnoj buci

22. 30.06.2020. ArcelorMittal - Informacija o povišenim emisijama u zrak iz pogona Koksara

JULI 2020:

23. 01.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o ambijentalnoj buci

24. 03.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o ambijentalnoj buci

25. 10.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o ispuštanju tehnološke otpadne vode na ispustu E3 

26. 13.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o prekidu rada Automatskog monitoringa emisija u zrak

27. 14.07.2020. ArcelorMittal - Informacija o povišenim emisijama u zrak iz pogona Koksara

28. 16.07.2020. JP ELP BiH d.d. Sarajevo, TE TUZLA - Obavijest o poremećaju u tehnološkom procesu

AUGUST 2020:

29. Najava aktivnosti u vezi sa remontom Hibridnog filter na Sinter-mašini br. 5

30. 04.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

31. 06.08. 2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o narušavanju ambijentalne buke

32. 06.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povišenim emisijama u zrak iz pogona Čeličana

33. 12.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o prekidu rada Automatskog monitoringa emisija zagađujućih materija u zrak  Strana 1   - Strana 2

34. 14.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o narušavanju ambijentalne buke

35. 17.08.2020. JP Vodovod i kanalizacija, Živinice - Obaviještenje o kvaru na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

36. 17.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o narušavanju ambijentalne buke

37. 19.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o pokretanju proizvodnje u Energetici i Aglomeraciji nakon godišnjeg remonta

38. 20.08.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o pokretanju proizvodnje na Visokoj peći nakon godišnjeg remonta i pokretanju sinter mašine

39. 20.08.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o uspostavljanju rada Automatskog monitoringa emisija zagađujućih materija u zrak

SEPTEMBAR 2020:

40. 01.09.2020. SISECAM SODA LUKAVAC - Obavještenje

41. 08.09.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povišenim emisijama prašine i buke iz Čeličane

42. 09.09.2020. JP Vodovod i kanalizacija Živinice - Obavještenje o izvršenim popravkama na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

43. 14.09.2020. SISECAM SODA LUKAVAC - Obavještenje

44. 15.09.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o obustavi rada sinter mašine 4 i pokretanju sinter mašine 5

45. 16.09.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika 

46. 18.09.2020.  JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest 

47. 21.09.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

48. 21.09.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest 

49. 23.09.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest 

50. 23.09.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

51. 30.09.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija oprivremenoj obustavi rada sistema za sekundarno otprašivanje na Čeličani

52. 30.09.2020. JP ELP BIH d.d., TE KAKANJ - Obavijest o privremenom prekidu rada AMS

53. 30.09.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o aktivnostima provjere opreme za emisioni monitoring bloka 4

OKTOBAR 2020:

54. 05.10.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o ispuštanju vode na ispustu E3

55. 07.10.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o prestanku ispuštanja vode na ispustu E3 u recipijent

56. 12.10.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

57. 19.10.2020. SISECAM SODA LUKAVAC - Obavještenje

58. 26.10.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

59. 30.10.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

NOVEMBAR 2020:

60. 11.11.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest 

61. 12.11.2020. NEXE Tvornica Opeke srajevo - obavještenje o planiranoj obustavi radova na gliništu "Rapailo"

DECEMBAR 2020:

62. 07.12.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o neispravnosti mjerenja SO2 na ispustu bloka 6

63. 09.12.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povišenoj emisiji prašine iz pogona Aglomeracije

64. 14.12.2020. ArcelorMittal Zenica - Informacija o povećanoj emisiji buke iz pogona Energetika

65. 14.12.2020. JP ELP BIH d.d., TE TUZLA - Obavijest o kontroli monitoringa na ispustu Bloka 6