Okolišne dozvole

Okolišna dozvola

Uspostava novog sustava izdavanja okolišnih dozvola utemeljena je na modernim europskim standardima i procedurama i tretira sve utjecaje koje pogoni i postrojenja, odnosno aktivnosti uglavnom g...

Statistika - OKOLIŠNE DOZVOLE

Spisak izdatih okolisnih dozvola u Federaciji BiH
Spisak zaprimljenih zahtjeva za izdavanje okolisnih dozvola u Federaciji BiH

Sudjelovanje javnosti

Pristup informacijama
Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći podnosi...

Registri i izvješćivanje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je sukladno, članku 28 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH br. 33/03) i članku 2. Pravilnika o registrima postrojenja i ...

Nova postrojenja

U ovoj podgrupi informacija nalaze se linkovi prema dokumentima u domeni Okolišnih dozvola a vezano za Nova postrojenja. Dokumenti su u .pdf ili .doc formatu i dostupni su klikom na odgovaraju

Postojeća postrojenja

U ovoj podgrupi informacija nalaze se linkovi prema dokumentima vezano za postojeća postrojenja u domeni Okolišnih dozvola. Dokumenti su u .pdf ili .doc formatu i dostupni su klikom na odgovar...

BAT

Usvojena prva BAT dokumenta za sektore prehrambene industrije i poljoprivrede
U periodu od jula 2007.- jula 2008. godine, u okviru LIFE projekta “Jačanje kapaciteta za implementaciju integralne...

Registri i statistički podaci

 
 Izdate okolišne dozvole u kantonima/županijama 2004. - 2013:

Izdate okolišne dozvole 2013 - kantoni-zupanije
Izdate okolinske dozvole 2012 - kantoni-zupanije
I...