Nova postrojenja

Novi pogoni i postrojenja mogu biti izgrađeni i pušteni u rad isključivo uz okolišno dopuštenje izdano sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o upravnom postupku. Nadležni organ neće izdati urbanističku suglasnost ili druge neophodne suglasnosti za projekte kojima je neophodna procjena utjecaja na okoliš, ukoliko uz Zahtjev nije dostavljena okolinska dozvola/ okolišno dopuštenje.

Nositelji izrade Studije utjecaja na okoliš mogu biti pravna lica koja zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji/nosioci izrade Studija utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš („Sl. novine Federacije BiH“ br. 45/09).

Zaprimljeni zahtjevi za izdavanje okolinske dozvole/okolišnog dopuštenja za nove pogone i postrojenja na federalnom nivou po godinama:

 1. Zaprimljeni zahtjevi u 2004 godini
 2. Zaprimljeni zahtjevi u 2005 godini
 3. Zaprimljeni zahtjevi u 2006 godini
 4. Zaprimljeni zahtjevi u 2007 godini
 5. Zaprimljeni zahtjevi u 2008. godini
 6. Zaprimljeni zahtjevi u 2009. godini
 7. Zaprimljeni zahtjevi u 2010. godini
 8. Zaprimljeni zahtjevi u 2011. godini 
 9. Zaprimljeni zahtjevi u 2012. godini
 10. Zaprimljeni zahtjevi u 2013. godini
 11. Zaprimljeni zahtjevi u 2014. godini

Izdate okolinske dozvole/okolišna dopuštenja za nove pogone i postrojenja na federalnom nivo po godinama:

 1. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2004. godini
 2. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2005. godini
 3. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2006. godini
 4. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2007. godini
 5. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2008 godini 
 6. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2009. godini
 7. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2010. godini
 8. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2011. godini
 9. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2012. godini
 10. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2013. godini