Velike zvijeri Federacije BiH

Velike zvijeri Federacije BiH

Mrki medvjed, vuk i ris su autohtone divlje životinje (velike zvijeri) čije postojanje na prostoru Federacije BiH i Europske unije ima veliku važnost u očuvanju biološke raznolikosti. Zakonodavstvom Federacije BiH je zabranjeno smanjiti brojnost populacija divljih vrsta, uništavati njihova staništa ili mijenjati njihove životne uslove („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13). Velike zvijeri Federacije BiH su proglašene ugroženim u skladu sa Crvenim listama divljih vrsta i podvrsta životinja, biljaka i gljiva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14).

Zakon o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/06, 8/10 i 81/14) propisuje da su mrki medvjed i vuk zaštićena divljač, a za risa je propisana stalna zabrana lova. Gospodarenje mrkim medvjedom u Federaciji BiH propisano je navedenim zakonom o lovstvu i Rješenjem federalnog ministra o osnivanju uzgojnih područja za mrkog medvjeda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/08).

Kao potpisnica velikog broja konvencija, BiH se obavezala poduzimati potrebne pravne i administrativne mjere na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi osigurala zaštitu biodiverziteta pa samim tim i navedenih divljih životinjskih vrsta.

Velike zvijeri na teritoriji Federacije BiH uzrokuju štete kod lokalnog stanovništva. Obzirom na evidentne klimatske promjene, koje utiču na biologiju navedenih vrsta, nije rijetka pojava da se iste spuštaju u naseljena mjesta u potrazi za hranom, te je neophodno na adekvatan način upravljati navedenim divljim životinjama.

Kako bi se ostvario mehanizam koordinacije i suradnje uvažavajući naučna mišljenja i izvještaja sa terena Vlada Federacije je zaključkom (V/broj: 38/2022 od 20.01.2022. godine) obavezala nadležna ministarstva da formiraju Stručni savjet i Interventni tim jer će se njihovim aktivnostima poboljšati suživot divljih zaštićenih vrsta i čovjeka. Ministrica Federalnog ministarstvo okoliša i turizma je donijela Rješenje o imenovanju stručnog savjeta za davanje uputstva o postupanju sa velikim zvijerima (Rješenje broj: 04-23-927-2/19 od 12.04.2022. godine). Stručni savjet za velike zvijeri je izradio Poslovnik o radu i Protokol o postupanju za velike zvijeri koje je odlukom (Odluka broj 04-23-927-2-1/19) usvojila Federalna ministrica okoliša i turizma. Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Bosni i Hercegovini pružio je tehničku pomoć u izradi navedenih dokumenata.

Rješenje o imenovanju Stručnog savjeta za davanje upustva o postupanju sa velikim zvijerima

Odluka o donošenju Protokola o postupanju Stručnog savjeta

Poslovnik o radu Stručnog savjeta za davanje upustva o postupanju sa velikim zvijerima

Protokol o postupanju Stručnog savjeta