Okoliš

Zaštita okoliša

Izvještaj o stanju okoliša/životne sredine u Bosni i Hercegovini 2012. sada dostupan za download na tri službena jezika u BiH sa slijedećeg linka: http://www.unep.ba/soer-data-survey-...

Zaštita prirode

 Portal Bosne i Hercegovine sa mehanizmom za razmjenu informacija o biloškoj raznolikosti

Upravljanje otpadom

Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017

Ekološka mreža - Natura 2000

Natura 2000 u BiH (2012-2015)

Zakoni i pravilnici o zaštiti prirode

Ova grupa informacija sadrži linkove na Zakone, Pravilnike i slične dokumente. Svi dokument su u pdf formatu i dostupni su klikom na željeni dokument.
Zakona o zastiti prirode.doc

Zakonodavni okvir za opasni i neopasni otpad

U ovoj grupi infromacija nalaze se linkovi prema dokumentima iz oblasti zakonodavstva u domenu opasnog i neopasnog otpada. Dokumenti su u pdf i doc. formatu i dostupni su klikom na odgovarajući link...

Opasni i neopasni otpad

Šta je otpad?
Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definariti-šta je ustvari otpad.
Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini ‘’otpad’’-zn...

Upravljanje čvrstim otpadom

Strategija upravljanja čvrstim otpadom u BIH predviđa upravljanje otpadom na regionalnom nivou, tj. izgradnju regionalnih sanitarnih deponija. U skladu s tim sa Svjetskom Bankom potpisan je sporazum...

Zaštićeni dijelovi prirode

Na području BiH u periodu od 1954. godine do danas zaštićeno je 16 strogih prirodnih rezervata, 9 prirodnih rezervata sa upravljanjem, 2 nacionalna parka, 5 specijalnih rezervata, 10 rezerva...