Odlagalište otpada u Sarajevu

KJKP „RAD” Sarajevo je potpisalo kreditna sredstva u iznosu od 2,0 mil USD, koja su utrošena za nabavka opreme, nabavka teških mašina za rad na deponiji, nabavka praon...


KJKP „RAD” Sarajevo je potpisalo kreditna sredstva u iznosu od 2,0 mil USD, koja su utrošena za nabavka opreme, nabavka teških mašina za rad na deponiji, nabavka praonice za kamione i u ovoj godini ugovoreni su radovi na izgradnji odlagališnih kaseta, rekonstrukciji hale za smještaj opreme za reciklažu i rekonstrukcija administrativne zgrade na deponiji.

Ugovor o izgradnji odlagališne kasete je u toku i završetkom ovih radova, biće potrošena sva kreditna sredstva za koja se zadužilo ovo komunalno preduzeće. Ova regija je uspješno realizovala projekat i može poslužiti kao primjer za druge regije.