Turizam

Turističke zajednice

Presuda Ustavnog suda FBIH o TZ.pdf
zaključak Vlade FBIH 909 15(1).pdf

Kategorizacija

 
Zahtjev za kategorizaciju _ - Kampovi I.doc
Zahtjev za kategorizaciju _ - Kampovi II.doc
Zahtjev za kategorizaciju _ - domaćinstvo.doc
Zahtjev za kategorizaciju _ - seosko domaćinstvo.do...

Voditelji poslovnice

Osnovne informacije o VP.doc

Turistički vodiči

Turističkom djelatnošću, prema Zakonu o turističkoj djelatnosti, smatra se pružanje usluga putničke agencije , turističkog vodiča, pratitelja, animatora i zastupnika, turi...

Zakonski okvir

Ova grupa informacija sadrži linkove na Zakone, Pravilnike i slične dokumente. Svi dokument su u pdf formatu i dostupni su klikom na željeni dokument.

Turističke destinacije

Pojam destinacija potječe od latinske riječi „destination“, što u izvornom obliku znači odredište, pa i cilj (odredište i odmor, cilj boravka i odmaranja u nekom pr...