Odluka o pokretanju postupka nabavke - Neprioritetne usluge - usluge stručnog usavršavanja za 2019.godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke - Neprioritetne usluge - usluge stručnog usavršavanja za 2019.godinu

Sri, 06. Feb. 2019.


Odluka o pokretanju postupka - usluge stručnog usavršavanja za 2019.godinu

Odluka neprioritetne usluge usluge stručnog usavršavanja za 2019.pdf