Članovi Vlade Federacije BiH i Premijer otputovali vozom na sjednicu u Mostar