U BiH ima svega 69 električnih automobila stoga je neophodno što prije stvoriti bolje uslove