JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Sri, 01. Jun. 2022.


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode na 18. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine prihvatio Nacrt Zakona uz ocjenu da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona.

S ciljem što kvalitetnije pripreme Prijedloga Zakona uz šire uključivanja svih zainteresiranih strana, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dana 01.06.2022.godine otvara javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode koja će trajati 60 dana od dana postavljanja teksta Nacrta Zakona na web stranicu Ministarstva (tj. do 01.08.2022. godine).

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta Zakona dostave na e-mail:
fmoit@fmoit.gov.ba ili u printanoj i elektronskoj verziji na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.


Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni putem e-mail ili adresu ovog Ministarstva u ostavljenom roku, bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga Zakona.

Odluka - Zakon

Zakona izmjenama i dopunama Zakona o zastiti prirode

Obrazac - komentar - nacrt zakona