100.000 KM ZA STARI MOST I STARI GRAD U MOSTARU

100.000 KM ZA STARI MOST I STARI GRAD U MOSTARU

Čet, 28. Jun. 2018.


100.000 KM ZA STARI MOST I STARI GRAD U MOSTARU Federalna ministarica okoliša i turizma Edita Đapo i šef kancelarije Organizacije Ujednjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UN...

100.000 KM ZA STARI MOST I STARI GRAD U MOSTARU

Federalna ministarica okoliša i turizma Edita Đapo i šef kancelarije Organizacije Ujednjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum potpisali su sporazum o implementaciji projekta Održivi turistički razvoj na području lokaliteta svjetske baštine, područje Staroga grada Staroga mosta u Mostaru“, za koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, izdvojilo 100.000 KM.

Navedeni projekt predstavlja zajedničko opredjeljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i UNESCO-a da u saradnji sa lokalnim zajednicama rade na dostizanju Ciljeva Održivoga Razvoja 2030, (SDG 2030 Agenda), a u isto vrijeme unapređuju održivo korištenje lokaliteta svjetske baštine u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način postiže se direktno Cilj 11 - Održivi gradovi i zajednice, a indirektno mnogi drugi ciljevi Programa održivog razvoja do 2030. godine.

Ministrica Đapo je naglasila da turizam transformiše cijeli svijet, ali da bi ova transformacija bila uspješna moraju se doseći ciljevi Agende UN 2030. Također, ministrica Đapo je istakla da „grad Mostar svake godine bilježi povećanje broja posjeta, međutim ne postoji pouzdana statistika o ostvarenoj ekonomskoj dobiti kao rezultatu ovolikog broja posjeta. U nedostatku pravilnog upravljanja ovim segmentom, grad Mostar gubi ogromne prihode od turizma“. Naročito je zabrinjavajuće da sam grad Mostar, zbog nepostojanja adekvatne Strategije upravljanja turizmom na području Svjetske baštine ostvaruje vrlo male prihode, koji bi, prem broju posjeta mogli biti mnogo veći. Također se procjenjuje da Mostar gubi oko četiri miliona KM zbog nepostojanja planskih dokumenata te da zato Grad Mostar zaslužuje da dobije ovaj projekt.

“Kao rezultat realizacije ovog projekta imat ćemo završenu Strategiju održivog razvoja područja Staroga grada oko Staroga mosta i poboljšano poslovanje Muzeja Staroga mosta, što će biti prvi urađeni dokument za upravljanje jednom turističkom destinacijom u Bosni i Hercegovini“, dodala je ministrica Đapo. Pored kulturno-historijskog blaga, područje Hercegovine obiluje prirodnim ljepotama i već izgrađenom infrastrukturom vinskih cesta koje nude poseban doživljaj za turiste gdje se mogu upoznati sa našom kulturom, tradicijom, hranom i istinski doživjeti Hercegovinu. Potrebno je samo povezati ove blagodeti sa ciljem dužeg zadržavanja turista.

Šef ureda UNESCO-a Siniša Šešum kazao je da će jedan od ciljeva Strategije biti i jačanje statistike vezano za posjete i noćenja u Mostaru, razvit će se odgovarajući mehanizmi za prikupljanje prihoda od turističke aktivnosti, realizovat će se obuka iz menadžementa turizma za turističke i kulturne radnike, obuka o javno-privatnom partnerstvu i analiza najboljih praksi za turističke radnike upravo u cilju dobrog upravljanja i razvoja turizma.