Ministrica Đapo o slučaju u Bosanskom Grahovu: Pozvali smo inspekciju da hitno utvrdi o kakvom otpadu se radi

Ministrica Đapo o slučaju u Bosanskom Grahovu: Pozvali smo inspekciju da hitno utvrdi o kakvom otpadu se radi

Čet, 02. Jul. 2020.


Nakon što su pojedini mediji objavili informaciju da je kompanija "Krom reciklaža d.o.o. Drvar" odložila otpad u krugu bivše firme „Borac“ u Bosanskom Grahovu, obavještavamo javnost da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa svojim nadležnostima izdalo dozvolu za uvoz neopasnog otpada za reciklažu.

To znači da je operater "Krom reciklaža d.o.o. Drvar" bio obavezan da neopasni otpad, odnosno sirovinu, odveze u kompaniju u kojoj se odmah vrši reciklaža, odnosno proizvodi sirovina ili gotov proizvod koji se plasira na domaće ili inozemno tržište.

Treba istaći da je u procesu dobivanja dozvole, "Krom reciklaža d.o.o. Drvar" dostavio kompletnu dokumentaciju propisanu zakonom, koja uključuje i potpisanu i ovjerenu izjavu da će uvezeni otpad biti korišten za reciklažu i da neće biti odlagan nigdje na području Federacije BiH.

Napominjemo da je Kanton 10 kompaniji "Krom reciklaža d.o.o. Drvar" izdao dozvolu za upravljanje otpadom. Prema tome, nadležno kantonalno ministarstvo i inspekcija dužni su da vrše kontrolu odlaganja otpada.

Odmah po saznanju iz medija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavijestilo je Federalnu upravu za inspekcijske poslove i zatražilo da hitno reagira i utvrdi da li se radi o opasnom ili neopasnom otpadu te da li je otpad lagerovan u skaldu sa zakonom.