LISTA - aplikanata koii su zadovoljili propisane uslove iz Javnog poziva za Program broi 1. i oni koii nisu zadovoljili propisane uslove