Ministrica dr.sc. Nasiha Pozder danas je u posjetu primila direktora JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo” dr.sci. Borisa Traparu

Ministrica dr.sc. Nasiha Pozder danas je u posjetu primila direktora JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo” dr.sci. Borisa Traparu

Sri, 09. Aug. 2023.


Danas je u Federalnom ministarstvu okolisa i turizma održan radni sastanak ministrice dr.sc. Nasiha Pozder i direktora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva" dr. sci. Boris Trapara. 

Tema sastanka je bila definiranje načina veće zastupljenosti kulturno-historijskog naslijeđa u turističkoj ponudi Sarajeva, ali i drugih gradova u Federaciji BiH, te mogućnost kreiranja tematskih turističkih ruta baziranih na značajnim spomeničkim cjelinama, kao i drugim oblicima materijalne i nematerijalne baštine.

Ministrica Pozder je potvrdila važnost kulturno-historijskog naslijeđa u cjelokupnoj turističkoj ponudi, dok je direktor Trapara ukazao na potencijal ovog resursa u kreiranju tematskih ruta, ali i potrebu za konstantnim usavršavanjem turističkih vodica i poboljšanjem načina interpretacije vrijednosti  kulturno-historijskog naslijeđa.