Ministrica Pozder razgovarala sa šeficom UNDP-a za BiH

Ministrica Pozder razgovarala sa šeficom UNDP-a za BiH

Sri, 24. Maj. 2023.


Federalna ministrica okoliša i turizma dr.sc. Nasiha Pozder, sa svojim saradnicima, je održala sastanak sa rezidentnom predstavnicom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH Stelijanom Nedera.


Na sastanku su predstavnice UNDP informisale ministricu Pozder o aktivnostima iz oblasti okoliša i turizma koje su sprovedene u prethodnom periodu, posebno se osvrnuvši na projekat Via Dinarica, te projekat Bridge u okviru turističkog sektora koji je uključivao, pored ostalog i rad sa mladima.
Naglašena je uspješna saradnja sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma u okviru projekta okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom sektoru i sektoru opasnog otpada, koji se implementira u međusektorskoj koordinaciji. Ministrica Pozder je posebno pozdravila mogućnost nastavka rada u okviru naredne faze projekta, novim aktivnostima mapiranja žarišta industrijskog otpada na teritoriji Federacije BiH, te kreiranja inventara zaliha za POPs.


Iskazana je spremnost za intenziviranjem saradnje u okviru ispunjavanja obaveza Zelene agende za Zapadni Balkan, koja uključuje obaveze na polju dekarbonizacije, smanjenja zagađenja, očuvanja biodiverziteta, posebno kroz povećanje veličine zaštićenih područja i implementacije Mape puta cirkularne ekonomije.