Objava Javnog poziva za prijavu kandidata - stručni ispit za voditelje poslovnice

Pon, 16. Apr. 2018.


 Na osnovu odredaba Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; broj: 30/10), Rješenja o imenovanju Komisije za...

 Na osnovu odredaba Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; broj: 30/10), Rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; br. 81/15, 57/17 i 30/18), i Rješenja o utvrđivanju visine iznosa troškova za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; broj: 81/15) i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA
POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE ZA 2018. GODINU


U skladu sa potrebama i zainteresiranosti kandidata i putničkih agencija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizira polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije koji se može preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba kandidat je dužan priložiti:

1. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu,
2. potvrdu obrazovne ustanove o znanju jednog svjetskog jezika,
3. izvadak iz matične knjige rođenih,
4. dokaz o uplati iznosa troškova ispita.
U postupku sprovođenja stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije kao dokaz o znanju stranog jezika, mogu se koristiti sljedeći dokazi:
- uvjerenje/certifikat ili potvrda o znanju stranog jezika, izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, na teritoriji Bosne i Hercegovine,
- uvjerenje fakulteta o provjeri znanja stranog jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice -indexa), koja potvrđuje znanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranih jezika,

- diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesor stranog jezika, prevoditelj, i sl.).

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

 

Troškovi za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije u iznosu od 550,00 KM, uplaćuje se na račun:

Primalac: Budžet Federacije Bosne i Hercegovine
„UNION BANKA“ d.d. Sarajevo
Račun primaoca: 1020500000106698
Vrsta prihoda: 722791,
Budžetska organizacija: 6101001,
Općina: 079,

Svrha uplate: Naknada za stručni ispit za voditelja poslovnice putničke agencije.

NAČIN PODOŠENJA PRIJAVE

Popunjen Obrazac prijave za stručni ispit sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo

Sa naznakom:
Po Javnom pozivu - „Prijava za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije“
Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv aplikanta, adresu i kontakt telefon ili predati prijavu lično putem protokola Ministarstva.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave za ispit na osnovu Javnog poziva se primaju do 30.4.2018. godine. Javni poziv će se objaviti na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a Obavještenje o istom u sredstvima javnog informisanja.

Svi prijavljeni kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu i mjestu održavanja stručnog ispita putem web stranice Ministarstva www.fmoit.gov.ba. Kandidati će po prijavi za stručni ispit dobiti Priručnik za edukaciju i polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije.

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita mogu se dobiti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kontakt telefon: 033/726-749,726-746,726-725,727-727, 726-730, 726-729.

 

Priložene datoteke