Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka zimskih automobilskih guma za 2018.godinu

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka zimskih automobilskih guma za 2018.godinu

Sri, 31. Okt. 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabvaka zimskih guma za 2018_godinu.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabvaka zimskih guma za 2018_godinu.pdf