Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje kopir aparata, faxa i dr.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje kopir aparata, faxa i dr.

Pon, 11. Jun. 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisireanje kopira aparata 2018.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisireanje kopira aparata 2018.pdf