„Sunčana strana Federacije BiH 2019“ sa novim aktivnostima u šest gradova