Zatražen hitni inspekcijski nadzor nad velikim zagađivačima

Zatražen hitni inspekcijski nadzor nad velikim zagađivačima

Uto, 01. Aug. 2023.Odmah nakon preuzimanja dužnosti, federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder je posebnu pažnju posvetila industrijskim subjektima, s obzirom na njihove obaveze ispunjavanja mjera propisanih okolišnom dozvolom kao instrumentom zaštite okoliša.
Odmah je inicirano izvršenje hitnih inspekcijskih nadzora nad velikim zagađivačima kod operatora: TE Kakanj, TE Tuzla, Lukavac cement doo, Kakanj cement, GIKIL Ispat koksna industrija doo Lukavac, Sisecam Soda Lukavac doo te ArcelorMittal Zenica.
Ministrica je sa službenicima FMOiT izvršila obilazak privrednih subjekata i njihovih proizvodnih pogona te su održani sastanci s upravama kompanija. U razgovorima je istaknuto da se očekuje više odgovornosti prema okolišu od strane investitora, poštovanje propisanih uslova i normi te blagovremeno izvještavanje kako Ministarstva tako i javnosti o poduzimanju aktivnosti na smanjenju opterećenja na okoliš. 
U Ministarstvu se trenutno vrši analiza izvještaja inspekcijskih nadzora i konstatovano je da su određeni privredni subjekti postigli određeni napredak kada je u pitanju izvršavanje obaveza propisanih okolišnom dozvolom, dok određeni subjekti nisu ili su samo parcijalno poduzeli aktivnosti te će se u narednom periodu razmotriti mogućnost preispitivanja okolišnih dozvola za takve subjekte.
Također su održani sastanci s inspekcijom zaštite okoliša, gdje je dogovoreno da će se Vladi FBiH uputiti inicijative za izmjenu zakonodavnog okvira, jačanje institucionalnih kapaciteta federalne inspekcije i unapređenje saradnje kroz koordinaciju s drugim organima uprave na federalnom i kantonalnom nivou, kako bi se kroz adekvatno sistemsko djelovanje zaštita okoliša dovela na veći, prihvatljiviji nivo.
Problem predstavljaju i česta incidentna zagađenja, kao što je nedavno bio slučaj s rijekom Bosnom, za koja u Zakonu o zaštiti okoliša nisu dovoljno jasno propisane odredbe koje bi obavezale subjekte za nadoknadu nastale štete.
Pod sumnjom da je zagađenje prouzrokovao ArcelorMittal ministrica Pozder je tražila hitni inspekcijski nalaz i za ovaj slučaj. 
Kako dugi niz godina egzistira isti gorući problem, a to je nedostatak ljudskih kapaciteta kada su u pitanju kako kantonalna, tako i federalna inspekcija, u pripremi je inicijativa prema Vladi Federacije BiH da se odobre sredstva za zapošljavanje novih inspektora, ali će se isto zatražiti i od kantonalnih vlada.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uputilo prema Vladi i prijedlog komisije koja će raditi na harmonizaciji Zakona o zaštiti okoliša s ostalim zakonima koji se tiču procesa izdavanja dozvola, kako bi se isti procesi u potpunosti uskladili.
Krajnje je vrijeme da se problem zaštite okoliša sagleda sveobuhvatno i da mu se pristupi na sistemski način, jer se radi o pitanjima održivog razvoja, koje nije samo u ingerenciji ovog Ministarstva, već i ostalih, a prvenstveno industrije, energetike, poljoprivrede i vodoprivrede.
Zbog svega navedenog, ministri nadležni za pomenute resore: Nasiha Pozder, Vedran Lakić i Kemal Hrnjić redovno održavaju sastanke i dogovaraju zajedničke aktivnosti na rješavanju problema, kako bi se našao najbolji način prvenstveno za ispunjavanje standarda zaštite okoliša, uzimajući u obzir sve obaveze koje preuzimamo kroz evropsko zakonodavstvo i ratificirane konvencije, ali i održanje privrednih aktivnosti.