Javni uvid u dopunjeni zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica

Javni uvid u dopunjeni zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja  kompanije ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica

Pon, 01. Aug. 2022.


Ponedjeljak, 01.08.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09) stavlja na javni uvid javnosti po drugi put dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole privrednog društva Arcelor Mittal Zenica koji je dostavljen Ministarstvu 22.7.2022. godine. 

Zahtjev je podnesen prema Zakonu o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), ali je na osnovu zaključaka konsultativnih sastanaka održanih između aktera u postupku: stručne komisije, NVO i Ministarstva, zahtjev pripremljen na Obrascu Priloga III. Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21). 

Primjedbe na dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pregledati svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati u prostorijama Ministarstva, uz prethodnu najavu.

Predmet: UPI 05/2-02-19-5-34/21 SN

 

Dopunjeni zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Plan upravljanja otpadom