Javni uvid u Izvještaj o stanju sigurnosti operatera Turboprom d.o.o. Novi Travnik u postupku obnove okolišne dozvole

Javni uvid u Izvještaj o stanju sigurnosti operatera Turboprom d.o.o. Novi Travnik u postupku obnove okolišne dozvole

Pet, 19. Aug. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operateru "Turboprom" d.o.o. Novi Travnik.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo,  i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Izvještaj o stanju sigurnosti