Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora „CIMOS TMD Ai“ d.o.o. Gradačac za pogon kovanja, štancanja i valjanja materijala instalisanog kapaciteta 15.000 t/g.

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora „CIMOS TMD Ai“ d.o.o. Gradačac za pogon kovanja, štancanja i valjanja materijala instalisanog kapaciteta 15.000 t/g.

Sri, 13. Sep. 2023.


Srijeda, 13.09.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Novi Travnik da je nacrt rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli za operatora „CIMOS TMD Ai“ d.o.o. Gradačac za pogon kovanja, štancanja i valjanja materijala instalisanog kapaciteta 15.000 t/g. dostupan za uvid na web stranici ministarstva.

Nacrt rješenja za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na nacrt rješenja o izdavanju okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

NACRT OKOLIŠNE DOZVOLE