Javni uvid u NACRT Rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane "Škadimovac" snage 110 MW, općina Glamoč, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš

Javni uvid u NACRT Rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane

Pet, 05. Apr. 2024.


05.04.2024. Petak

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane "Škadimovac" snage 110 MW, općina Glamoč, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš.

Zahtjev je izradila ovlaštena konzultantska kuća ZGI d.o.o., Mostar.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt rješenja

 

Pravomoćno rješenje da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije), dostavlja se nadležnom organu kod podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz oblasti građenja (član 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/22).