Javni uvid u NACRT Rješenja za projekat eksploatacija gipsa na ležištu „Orašac-Kulen Vakuf“ na lokalitetu „Bukvarine“, SINIAT d.o.o. Bihać, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš

Javni uvid u NACRT Rješenja za projekat eksploatacija gipsa na ležištu „Orašac-Kulen Vakuf“  na lokalitetu „Bukvarine“, SINIAT d.o.o. Bihać, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš

Pet, 19. Apr. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na javni uvid nacrt Rješenja kojim se utvrđuje da za projekat eksploatacija mineralne sirovine gipsa na ležištu „Orašac-Kulen Vakuf“  na lokalitetu „Bukvarine“ na eksploataconom polju veličine 5 ha, područje Općine Bihać, Unsko-sanski Kanton (USK) privrednog društva SINIAT d.o.o. Bihać nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš.

Zahtjev je izradila ovlaštena konsultantska kuća Rudarski institut d.d. Tuzla

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt rješenja

 

Pravomoćno rješenje da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije), dostavlja se nadležnom organu kod podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz oblasti građenja (član 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/22).

Za predmetni projekat prema Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 74/22) i Pravilniku o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22) nije potrebno pribaviti okolišnu dozvolu.

U skladu sa članom 84. Zakona o zaštiti okoliša FBiH, za pogone i postrojenja za koje nije potrebno pribaviti okolišnu dozvolu, opšte obaveze operatora u vezi sa zaštitom okoliša propisuju se i kroz druge potrebne dozvole.  Mjere zaštite okoliša moraju se poštovati tokom izgradnje, rada, održavanja i prestanka rada pogona i postrojenja.