Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitoru ''LIQUIVEX'' d.o.o. Usora, Žabljak bb, za Plinsku stanicu sa pratećim sadržajima

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitoru   ''LIQUIVEX'' d.o.o. Usora, Žabljak bb,  za Plinsku stanicu sa pratećim sadržajima

Pon, 17. Jan. 2022.


Ponedjeljak, 17.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitoru ''LIQUIVEX'' d.o.o. Usora, Žabljak bb,  za Plinsku stanicu sa pratećim sadržajima  i poziva zainteresovanu javnost da se uključi u postupak .

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet -UPI 05/2-02-19-5-210/21 SC

Izvještaj o stanju sigurnosti

Informacije o sigurnosnim mjerama

Unutrašnji plan intervencije