Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operateru PAPIĆ d.o.o., Tomislavgrad , za plinsku stanicu

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operateru PAPIĆ  d.o.o., Tomislavgrad , za plinsku stanicu

Uto, 22. Feb. 2022.


Utorak, 22.02.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave općinu Tomislavgrad o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operateru PAPIĆ d.o.o., Tomislavgrad.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo,  i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Broj: UPI 05/2-02-19-5-197/21 SC

Zahtjev  za izdavanje okolišne dozvole