Javni uvid u Zahtjev za PPUO za projekat postrojenja za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa Filter stanice Modrac, proizvodnog kompleksa GIKIL d.o.o. Lukavac

Javni uvid u Zahtjev za PPUO za projekat postrojenja za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa Filter stanice Modrac, proizvodnog kompleksa GIKIL d.o.o. Lukavac

Pon, 06. Feb. 2023.


Ponedjeljak, 06.02.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za PPUO za projekat postrojenja za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa Filter stanice Modrac, proizvodnog kompleksa GIKIL d.o.o. Lukavac.

Investitor GLOBAL ISPAT KAKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za PPUO za projekat postrojenja za prikupljanje, tretmani ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa Filter stanice Modrac, proizvodnog kompleksa GIKIL d.o.o. Lukavac.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III