Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu investitora JP CesteFBiH, spajanje Magistralna cesta M5 002: Bihać 4 - Ripač sa M14 001 Bihać 4 - Srbljani

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu investitora JP CesteFBiH, spajanje Magistralna cesta M5 002: Bihać 4 - Ripač sa M14 001 Bihać 4 - Srbljani

Pet, 01. Apr. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat spajanja , Magistralna cesta M5 002: Bihać 4 - Ripač sa M14 001 Bihać 4 - Srbljani, investitora JP CesteFBiH.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) magistralne ceste.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća Projekt Banja Luka.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-4-51/22

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - prilog III