Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora ECO-WAT d.o.o. Kiseljak za projekat izgradnje dalekovoda DV 220 V dužine 3,2 km sa trafostanicom Hodovo 220/20 kV

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora ECO-WAT d.o.o. Kiseljak za projekat izgradnje dalekovoda DV 220 V dužine 3,2 km sa trafostanicom Hodovo 220/20 kV

Pet, 17. Dec. 2021.


Petak, 17.12.2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora ECO-WAT d.o.o. Kiseljak za projekat izgradnje dalekovoda DV 220 V dužine 3,2 km sa trafostanicom Hodovo 220/20 kV snage 3 x 60 MVA .

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet -UPI 05/2-02-19-5-272/21 SN

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš